E,C&M Reconstructie Eindhovenseweg-Zuid Best

Onze werkzaamheden

  • Opstellen contractdocumenten (UAV-GC) bestaande uit o.a. basisovereenkomst, vraagspecificatie, annexen en inschrijvingsleidraad;
  • Begeleiden aanbestedingsprocedure;
  • Vervolgtraject: Systeemgerichte contractbeheersing

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Best
Belanghebbenden: Rijkswaterstaat, Gemeente Eindhoven, Ondernemers & Nutsbedrijven
Engineering & Toezicht: Projectburo B.V.

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Inleiding

De Gemeente Best is voornemens een reconstructie te laten uitvoeren aan de Eindhovenseweg-Zuid te Best. Deze E,C&M Reconstructie Eindhovenseweg-Zuid is het eerste project binnen de gemeente Best conform de UAV-GC 2005. Projectburo B.V. is benaderd door de gemeente voor professionele ondersteuning bij de UAV-GC 2005 contractvorm.

Het project

Aanleiding voor de reconstructie is de slechte conditie van de weg en het niet berekend zijn op de toekomstige verkeersintensiteit.  Op verzoek van de gemeente Eindhoven is ook het deel van de weg op haar grondgebied meegenomen.

De eerste ervaring met geïntegreerde contracten is voor de gemeente Best een reden het project te zien als pilot-project die als voorbeeld dient voor omringende gemeenten.

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans