Flats “De Baarzen” Vught

Onze werkzaamheden

De gevolgen en ingrepen van dit project zijn door Projectburo BV voor de opdrachtgever helder in kaart gebracht.

Verder zijn de volgende werkzaamheden verricht:

  • Opstellen van uitgangspunten voor de civiel-technische kwaliteit van de ontwikkelingslocatie “de Baarzen”.
  • Het uitvoeren van bodemonderzoek en het opstellen van saneringsvarianten.
  • Complete voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte.

Betrokken partijen

Opdrachtgever(s): Gemeente Vught / Woningstichting Ons Bezit
Architect: Molenaar & Koeman
Engineering & directievoering: Projectburo B.V.
Realisatie herinrichting: Braam Infra bv

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Het project

Woningstichting Ons Bezit heeft samen met de gemeente Vught het plan ontwikkeld voor de uitbouw van drie bestaande flatgebouwen “De Baarzen” met seniorenwoningen. Tegen de kopgevels van de bestaande flats worden zeventig nieuwe appartementen gerealiseerd.

Er wordt door de woningcorporatie in samenwerking met diverse zorginstellingen op deze manier een woon-zorg-zone ontwikkeld. De nieuwbouw huisvest diverse appartementen en een zorgcentrum, bestaande uit ondermeer commerciële ruimten en een ontmoetingsruimte voor de wijk.

Als gevolg hiervan moet de directe omgeving (civieltechnisch) worden heringericht en moest dus ook het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Veranderingen in de inrichting van de openbare ruimte zijn onder andere extra parkeergelegenheid, een aangepaste groenvoorziening en recreatiemogelijkheden voor senioren en kinderen. Niet alleen de “bovengrondse infrastructuur” dient te worden aangepast maar tevens ook de ondergrondse infrastructuur van riolering tot en met nutsvoorzieningen en niet onbelangrijk de milieukundige bodemsanering.

Al met al een complex project met diverse belangen en communicatieve uitdagingen.

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans