Containerterminal bedrijventerrein Medel Tiel

Werkzaamheden Projectburo B.V.:

  • De volledige enigneering
  • Project- en procesmanagement: o.a. vergunningentraject en uitvoeringsbegeleiding
  • 3D visualisatie

Betrokken partijen

Opdrachtgever: CTU (Containerterminal Utrecht B.V.)
Belanghebbenden: Partner Logistics Europe (initiatiefnemer), H&S Groep (initiatiefnemer) & Ondernemers bedrijventerrein Medel.
Engineering: Projectburo B.V.

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Het project

Op het bedrijventerrein Medel, ten noorden van Tiel, wordt aan het Amsterdam-Rijnkanaal een containerterminal gebouwd, waar jaarlijks tienduizenden containers gelost en geladen gaan worden. Projectburo B.V. verzorgt voor haar opdrachtgever de volledige engineering, het vergunningen traject en de uitvoeringsbegeleiding.

Het project omvat de realisatie van de containerterminal en de inrichting van bijbehorende terreinen. Op hoofdlijnen zijn de volgende werkzaamheden te omschrijven:

  • De realisatie van ca. 200m. kadeconstructie bestaande uit een damwand met betonnen deksloof, inclusief realisatie van de aansluitende secties en het uitvoeren van baggerwerk
  • De aanleg van talud- en bodembescherming
  • De aanleg van terreinverhardingen inclusief (douane) hekwerken
  • De aanleg van kabel- en leidingvoorzieningen en voorzieningen voor utilities
Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans