Aanleg Rotonde Ringweg Best

Onze werkzaamheden

De onderstaande werkzaamheden zijn en worden verricht:

  • Aanpassen VO naar DO
  • Uitwerken van DO naar bestekstekening
  • Opstellen RAW bestek

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Best
Engineering: Projectburo B.V.

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Inleiding

De Zessprong in Best is een nieuw bedrijventerrein aan de westzijde van het dorp. Vanwege de aard van de aanwezige bedrijven is een betere aansluiting op de rondweg noodzakelijk. Aan de oostzijde van de rondweg is een uitbreidingslocatie waarbij tevens een nieuwe aansluiting gewenst is.

Het project

Ontwerp:
Het voorlopig ontwerp van de rotonde was reeds gereed. Door een aantal wijzigingen in het ontwerp is het voorlopig ontwerp aangepast naar het definitieve ontwerp. Een van de belangrijkste wijzingen was het laten vervallen van de aansluiting aan de oostzijde.
Met name het hoogteplan was van belang in verband met het laagliggende bestaande woonhuis. Het risico op onderwaterlopen van het huis moest ondervangen worden.
De tekeningen zijn aangepast en verwerkt tot bestekstekening.

Bestek:
Het bestek is in samenwerking met het ingenieursbureau van de gemeente Best tot stand gekomen. Het bestek bestaat uit twee delen, de rotonde en het bedrijventerrein. Het bedrijventerrein is door de gemeente Best in eigen huis opgesteld. De rotonde is door Projectburo B.V. in het bestek verwerkt.

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans