Aanleg 5 vispassages Baakse Beek

Onze werkzaamheden

  • Terreininventarisatie;
  • Inmeten van de locaties middels DTM;
  • Opstellen van het voorlopig ontwerp;
  • Opstellen van het definitief ontwerp;
  • Opstellen bestekstekeningen;
  • Opstellen RAW-bestek;
  • Aanvragen vergunningen;
  • Verzorgen van de aanbestedingsprocedure;
  • Directievoering;
  • Dagelijks toezicht.

Onze contactpersoon

Projectlocatie

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel
Uitvoering: Van Heteren

Het project

In 2015 zijn vijf stuwen in de benedenloop van de Baakse Beek vispasseerbaar gemaakt. Het betreft stuw Hackfort, verdeelwerk, stuw Eiler, stuw Hilge en stuw Zutphen-Emmerikseweg.

Deze vispassages hebben zowel gunstige effecten op de verbetering van de vispasseerbaarheid als de verbetering van de ecologische omstandigheden.

Vispassage Hilge

Vispassage Hackfort

Projectburo B.V. heeft in juni 2015 een innovatieve oplossing voor het Waterschap Rijn IJssel gerealiseerd. In dit filmpje zie je de vispassage bij ‘t Eijler, waar de vistrappen zijn opgebouwd middels cascades van steenbestorting.

Projectburo B.V. heeft in juni 2015 een innovatieve oplossing voor het Waterschap Rijn IJssel gerealiseerd. In dit filmpje zie je de vispassage bij kasteel Hackfort, waarmee door het aanleggen van een bypass om de stuw, de vismigratie bevorderd wordt.

Engineering & Realisatie McDonald’s Nederland B.V.
Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best