Onze diensten

Wij zijn uw partner in complexiteit.
Binnen de infrastructuur is het beleid van aanbesteden en gunnen de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. De werkzaamheden die voortvloeien uit aanbestedingen, contracten en contractvorming zijn relatief complex, zeker als je daar niet dagelijks mee te maken hebt. U heeft wellicht zelf ervaren dat dit kan leiden tot capaciteitsproblemen, waardoor uw mensen niet meer bezig zijn met hun corebusiness. Dit kan veel druk op uw organisatie leggen. Wij kunnen die druk voor u wegnemen.

Projectburo B.V. ontzorgt.
Wij ondersteunen en begeleiden u met uw vraagstukken of problemen  met betrekking tot contracten  binnen de infrastructurele bouwsector en nemen taken daarin van u over.

U als klant staat altijd centraal in onze dienstverlening die er op gericht is om u gedurende het gehele contractproces te ontzorgen. Daartoe hebben wij het contractproces opgesplitst in vijf fases.
– contractkeuze;
– contract opstellen;
– contract beoordelen;
– contract aanbesteding;
– contract begeleiding.
U kunt onze expertise voor individuele fases  inroepen maar het meest aantrekkelijk voor u is als wij u begeleiden  van het begin tot het einde van het contractproces.

Met onze jarenlange kennis binnen de infrastructurele markt, op gebied van ruimtelijke ordening, advisering, engineering en traditionele- en geïntegreerde contracten, doen wij dit graag voor u.

Wij brengen met onze professionals en expertise structuur aan in uw projecten.

Projectburo B.V is specialist in civiele techniek!

Specialisten in civiele techniek

Structuur in complexiteit

Contract Keuze

Projectburo B.V. heeft een grote expertise in het afwegen van verschillende contractvormen en wij kunnen u ondersteunen met het bepalen van juiste contractvorm voor uw project.

Contract Aanbesteden

Voor het bepalen van de juiste aanbestedingsstrategie, kan Projectburo B.V. u ondersteunen bij het samenstellen van de inschrijvingsvereisten en beoordelingscriteria.

Contract Opstellen

Nadat een weloverwogen keuze is gemaakt voor de juiste contractvorm, kan Projectburo B.V. u ondersteunen bij het opstellen van iedere gewenste contractvorm voor uw project.

Contract Begeleiding

Nadat het werk is gegund aan de opdrachtnemer kan Projectburo B.V. u ondersteunen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor iedere gekozen contractvorm.

Contract Beoordeling

Nadat de aanbestedingsprocedure is doorlopen, kan Projectburo B.V. u ondersteunen bij het beoordelen van alle inschrijvingsdocumenten voor iedere gekozen contractvorm.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van Projectburo B.V. of wilt u meer weten over de voor- en nadelen van de verschillende contractvormen. Neem dan contact met ons op voor meer informatie!